+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

4. Sonuç: AB’nin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Senem Aydın-Düzgit & Özge Onursal-Beşgül

Giriş +

I. Demokrasi ve Şeffaflık +

II. ‘Güçlendirilmiş İşbirliği’(‘Enhanced Cooperation’) ve Avrupa’nın Gelecekteki Yapısı +

III. Genişleme Politikasının Geleceği ve Üçüncü Ülkelerle İlişkiler +

IV. Çevre ve Göç Politikaları +

Videolar

Prof.Dr. Asaf Savaş Akat
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Köprünün İki Tarafı
Halkların Avrupa Birliği Algısı