+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

2.3 AB Çevre Politikası

Nuran Talu

Anahtar Sözcükler Çevre Müktesebatı, Direktifler, Yatay Mevzuat, Sürdürülebilir Kalkınma, Kirleten Öder İlkesi, Yansıtma, Çevre Eylem Programları

I. Avrupa Birliği Çevre Politikasının Temelleri+

II. Avrupa Birliği Çevre Politikası İlkeleri+

III. Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı (5) +

IV. Avrupa Birliği Çevre Eylem Programları+

V. Türkiye’nin Avrupa Birliği Çevre Politikasına Uyumu +

İlgili Web Siteleri +