+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

3.6 Küreselleşme, Avrupa Birliği, Türkiye

E. Fuat Keyman

Giriş +

I. Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri; Kısa Bir Betimleme +

II. Küreselleşen Dünya +

III. Türkiye-AB İlişkileri ve Küreselleşme +

Videolar

Prof.Dr. Jan Scholte
Warwick Üniversitesi, İngiltere
Cengiz Aktar
Bahçeşehir Üniversitesi