+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

1.5 AB Genişlemesi ve Komşuluk Politikası

Senem Aydın Düzgit

Anahtar Sözcükler Kopenhag Kriterleri, Hazmetme Kapasitesi, İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları, Katılım Müzakereleri, Eylem Planları, Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı, Çok Taraflı Ortaklıklar, Çok Vitesli Avrupa.

Giriş +

I. Genişleme Süreci +

II. Genişlemenin Tarihçesi: İlk Dört Dönem +

III. Günümüzde Genişleme Politikası ve Türkiye +

IV. Avrupa Komşuluk Politikası (AKP) +

Kaynakça +

İlgili Web Siteleri +

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
http://www.abgs.gov.tr  

Enlargement – European Commission Website
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

European Neighborhood Policy – European Commission Website
http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm

European Union External Action
http://www.eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm

Videolar

Jean Maurice Ripert
Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi