+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

1.2 Avrupa Birliği’nin Tarihsel Gelişimi

Yaprak Gürsoy ve Özge Onursal Beşgül

Anahtar Sözcükler Avrupa Entegrasyonu, Avrupa Konseyi, İkinci Dünya Savaşı, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nu (AKÇT), Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Eurotom), Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), Roma Antlaşması, Kriz, Avrupa Topluluğu, Maastricht Antlaşması, Yurttaş Girişimi

Giriş +

I. İkinci Dünya Savaşı’ndan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (1945-1960) +

II. Krizler ve Duraklama Dönemi (1961-1979) +

III. Avrupa Bütünleşmesinde İvme: Avrupa Tek Senedi (1980-1989) +

IV. Avrupa Birliği’nin Kuruluşu (1990-2000)+

V. Anayasa Antlaşması’ndan Lizbon Antlaşması’na +

Kaynakça +

İlgili Web Siteleri +

Videolar

Prof. Dr. İlter Turan
İstanbul Bilgi Üniversitesi