+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

3.7 Sivil toplum ve Avrupa kamusal alanı

Ali Alper Akyüz ve Yiğit Aksakoğlu

Anahtar Sözcükler Sivil Toplum, Kamusal Alan, STK, Katılım, Sivil Diyalog, Toplumsal Cinsiyet, Ayrımcılık, İktidar.

Giriş +

II. Avrupa sivil toplumu ve Avrupa kamusal alanı +

III. STK’lar ve Avrupa Birliği kurumları: katılım ve danışma mekanizmaları ve lobicilik +

IV. STK Katılım mekanizmaları +

V. Avrupa STK’ları ve STK platformları +

VI. Sivil diyalog +

VII. Genişleme ve AB uyumunda sivil toplum +

Kaynakça +