+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

1.7 Avrupa Birliği Hukuku

Lami Bertan Tokuzlu

Anahtar Sözcükler Düzenleme, Tüzük, Yönerge, Karar, Yetki İkamesi, Doğrudan Uygulanabilirlik, Doğrudan Etki

I. Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları +

II. Avrupa Birliği hukukunun uygulama ilkeleri +

Kaynakça +

İlgili Web Siteleri +

Videolar

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
İstanbul Bilgi Üniversitesi