+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

2.2 AB Bölgesel Politikası

Burç Beşgül ve Nihal İncioğlu

Anahtar Sözcükler Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgeler Komitesi, Avrupa Sosyal Fonu, Uyum Fonu, Avrupa Teritoryal İşbirliği, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS/NUTS).

Giriş +

I. Bölgesel Eşitsizliğin Nedenleri +

II. AB’de Bölgeler ve Bölgesel Politikanın Tarihi +

III. Bölgesel Politika ve Türkiye +

Sonuç +

Kaynakça +

Tavsiye Edilen Diğer Kaynaklar +