+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

1.4 Avrupa Birliği’nin Kurumları

Emre Gönen

Anahtar Sözcükler Bakanlar Konseyi, Daimi Temsilciler Komitesi, Avrupa Komisyonu, Komitoloji, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ombudsmanı, Adalet Divanı, Sayıştay, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Bölgeler Komitesi, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Yatırım Bankası

Giriş +

A. Konsey +

B. Komisyon +

C. Avrupa Parlamentosu +

D. ATAD, Avrupa Bidayet Mahkemesi ve Avrupa Kamu Görevlileri Mahkemesi +

E. Sayıştay +

F. Danışsal kurumlar: Ekonomik ve Sosyal Konsey +

G. Danışsal kurumlar: Bölgeler Komitesi +

H. Mali kurumlar: Avrupa Merkez Bankası +