+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

2.8 Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Politikası

Kerem Cem Sanlı

Anahtar Sözcükler Rekabet, Yoğunlaşma, Tekel, Kartel, Hâkim Durum, Kötüye Kullanma, Birleşme, Devralma, İlgili Piyasa, Teşebbüs, Uyumlu Eylem, Dikey Sınırlama

I. Rekabet Hukuku Nedir? +

II. Neden Rekabet Hukuku Var? +

III. Rekabet Hukuku Ne Zamandan Bu Yana Uygulanıyor? +

IV. Rekabet Hukuku Kimlere ve Nerede Uygulanır? +

V. Yasaklanan Davranışlar +

VI. Rekabet Hukukunu Kim Uyguluyor? +

VII. Avrupa Birliği Rekabet Politikasının Türkiye Açısından Önemi +

Kaynakça +

İlgili Web Siteleri +

Videolar

Dr. Pınar Artıran
İstanbul Bilgi Üniversitesi