+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

2.1 AB Ortak Tarım Politikası

Defne Erzene Bürgin

Anahtar Sözcükler Ortak Tarım Politikası, Topluluk Tercihi İlkesi, Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (FEOGA), Kırsal Kalkınma, Delors Planı, 1988 Reformu, MacSharry Reformları, Gündem 2000

Giriş +

I. Ortak Tarım Politikasının Tarihsel Gelişimi +

II. Ortak Tarım Politikasında Reform Çalışmaları +

Sonuç +

Kaynakça +

Tavsiye Edilen Diğer Kaynaklar +

Videolar

Dr. Gresi Sanje
İstanbul Bilgi Üniversitesi