+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

2.6 Sosyal politika ve AB

Pınar Uyan Semerci

Anahtar Sözcükler Sosyal Politika, Refah Rejimleri, Avrupa Sosyal Modeli, Açık Koordinasyon Metodu, Sosyal Şart, Lizbon Stratejisi, İstihdam Politikaları

I. Sosyal Politika Nedir? +

II. Avrupa Birliği’nde Ortak bir Sosyal Politika Var mı?+

III. Tarihsel Süreç +

IV. Sosyal Şart +

V. Lizbon Stratejisi +

VI. İstihdam Politikaları +

VII. Üyelik Süreci’nde Türkiye ve Sosyal Politika +

Sonuç +

Kaynakça +

İlgili Web Siteleri +

Videolar

Zeynep Ekin Aklar
Sendikal Hakları Uzmanı