+Bölüm 1 - 2
+ Bölüm 3 - 4

2.7 Çocuk Hakları ve AB Politikaları

Ayşe Beyazova ve Gözde Durmuş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

Anahtar Sözcükler Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, European Children’s Network,  Avrupa Sosyal Şartı, Çocuk İşçiliği, Çocuk Yoksunluğu, Çocuk Sağlığı

Giriş +

I. Avrupa’da Çocuk Haklarına İlişkin Gelişmeler +

II. Türkiye’de AB Uyum Sürecinde Çocuk Haklarına İlişkin Gelişmeler +

İlgili Web Siteleri +

Videolar

Abdullah Karatay
Sokakta Çalışan Çocuklara Yardım Derneği